mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook

text ¸ రామాయణ విషవృక్షం Õ Ranganayakamma

టారు కొందరు అనేది నూతనమైన ఆలోచనలమీద ఒక విమర్శ కానీ ఇది 'పాత' కాదు 'పాత' అయిపోలేదు 'రామాయణం' ప్రచారం చేసే విలువలూ సంస్కృతీ ఈ నాటికీ నిత్య జీవితాల్లో ప్రతిబింబిస

mobi రామాయణ విషవృక్షం

రామాయణ విషవృక్షంDownload రామాయణ విషవృక్షం Author Ranganayakamma Srl ltdcouk పాతనంతా తిరస్కరించడమే అభివృద్ధి అనుకుంటారు కొందరు అనేది నూతనమైన ఆలోచనలమ? పాతనంతా తిరస్కరించడమే అభివృద్ధి అనుకుం

Ranganayakamma Õ రామాయణ విషవృక్షం doc

[Download] ✤ రామాయణ విషవృక్షం Author Ranganayakamma – Srl-ltd.co.uk పాతనంతా తిరస్కరించడమే అభివృద్ధి అనుకుంటారు కొందరు అనేది నూతనమైన ఆలోచనలమ్తూనే ఉన్నాయి ఈ నాటి సాంఘిక సమస్యలకు 'రామనామ జపాన్ని' పరిష్కారంగా చెప్పే ఏ ఒక్క సంఘటన అయినా చాలు ఆ గ్రంథం 'పాతదైపోలేదని' నిర్ణయించడానికిఈ ప్రయత్నానికి అర్థం

mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రంగనాయకమ్మ సుప్రసిద్ధ మార్కిస్టు స్త్రీవాద రచయిత్రి ఈమె రచనల్లో రామాయణాన్ని మార్క్సిస్టు దృక్పధంతో విమర్శిస్తూ రాసిన రామాయణ విషవృక్షం ఒకటి స్త్రీవాద రచయిత కావడం వల్ల 'పురుష వ్యతిరేకి'గానూ రామాయణ విషవృక్షం రాయడం వల్ల 'బ్రాహ్మణ వ్యతిరేకి' గానూ ఈమెకి పేరురంగనాయకమ్మ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా బొమ్మిడి గ్రామములో లో జన్మించారు ఈమె తాడేపల్లిగూడెంలో ఉన్నత పాఠశాలలో చదివి లో ఎస్ఎస్ఎల్సీ ఉత్తీర్ణురాలయ్యారు ఈమె తల్లితండ్రులు ఉన్నత చదువులకొరకు దూరప్రాంతములోని కళాశాలకు పంపించి చదివించలేని కారణముగా ఈమె విద్యాభ్యాసము అంతటితో ఆగిపోయిందిరంగనాయకమ్మ లో సాంప్రదాయకముగా పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి చేసుకొన్నారు కానీ విరుద్ధ భావాలతో కొనసాగలేక లో ఆ వివాహము నుండి బయటపడ్డారు అప్పటి నుండి తన కంటే వయసులో పది సంవత్సరాలు చిన్నవాడు తన అభిమాని పాఠకుడు అయిన బీఆర్బాపూజీ అలియాస్ గాంధీ తో కలసి నివసిస్తున్నారుతన మొదటి రచనల్లో తండ్రి ఇంటి పేరుతో 'దద్దనాల' రంగనాయకమ్మగా పాఠకులకి పరిచయం నుంచి మధ్య కాలంలో 'ముప్పాళ' రంగనాయకమ్మగా పరిచయం మొదటి వివాహం నుంచీ బయటపడిన తరువాత తన పేరు నుంచీ 'ముప్పాళ' తీసేసి కేవలం 'రంగనాయకమ్మ'గా పరిచయం.

10 Comments on "mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook"

 • Krisna Priya

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంనాకు 12సం||ల అప్పుడు దురదర్శన్ tv లో రామాయణం సినిమా వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమా చూసి పాత కాలపు చరిత్రని దైవ స్వభావం పేరుతో పిక్చరైజేషన్ చేయటం లో ఏదో కన్ఫ్యూజన్ ఉంది దర్శకులు ఆ కధని కధలో స్వభావాలను ప్రేక్షకులకు అర్ధమయ్యేలా చెప్పటం లో తెలిసో తెలియకో ఏవో కొన్ని విషయాలు అంటే ఆ కధలో పాత్రల


 • Siddhardh Sai

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంThough She was criticizing Ram I really liked this book Her articulation on chemistry between ram and sita was brilliantly portrayed As every writer treats sita as motherly figure and portray her as so from her childhood but they forget sita was a girl and her tiny teeny attitude and her childish nature is not to be negated Ranganayakamma has created an absolute character of sita


 • Kiran Chava

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంThe book is available from Kinigecom I read this book in the year 2002 in HCU library It is completely different perspective for me in those days


 • Rakesh yerramsetti

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంaddicted ranganayakamma


 • Ramakrishnadwadasi

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంe book chadavadam boka


 • Kiran Reddy

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంI just learnt about Smt Ranganayakamma garu and her writing a couple of days ago just now read about her in her website and unable to hold myself i downloaded Ramayana Vishavruksham and started reading itIn continuation of my current phase about learning about our religious and ancient texts i believe this books will enhance my understanding The predominant value that the author tries to instil is to uestion EVERYTHING that is written in our ancient texts understand the content and context nothing sacred about anything not blindly following itWell having completed reading the booki


 • Arun

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంAn insight into Completely different view Of The Indian Epic Ramayana Ranganayakamma Garu for Sure Deserve Our Respect For this wonderful Book A perfect Book For those who Want To know About the Culture that we Admired and Still Continuing to Admire With Dumbness Ranganayakamma Garu definitely Succeeded To feed Some food for thought to All those Who Just Read it 😊


 • Prawin Prabha

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంI was very excited about this book


 • JD

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంNice book


 • Deekshith Kothapalli

  mobi Ó రామాయణ విషవృక్షం ebook రామాయణ విషవృక్షంmm pretty good