Marija ModiljaniDoc ☆ Hardcover

Reader ß Marija Modiljani ´ Vesna Aleksić

Marija Modiljani šte odlazila u daleki svet Zauvek Ratovi su prestali ali iseljavanj Roman o mladosti životu i čežnjama u teškom ratnom vremenu kad se ta mladost masovno iseljavala sa ovih prostora i preko Budimpešte odla

Vesna Aleksić ´ Marija Modiljani Pdf

Zila u daleki svet Zauvek Ratovi su prestali ali iseljavanje mladih nije Prvo izdanje objavljeno je godine i još iste godine knjiga je dobila nagradu „Rade Obrenović“ kao najbolji roman za mlade u zemlji

Kindle Marija Modiljani

[Ebook] ➥ Marija Modiljani Author Vesna Aleksić – Srl-ltd.co.uk Roman o mladosti životu i čežnjama u teškom ratnom vremenu kad se ta mladost masovno iseljavala sa ovih prostora i preko Budimpešte odlazila u daleki svet Zauvek Ratovi su prestali ali iseljavanjEbook Marija Modiljani Author Vesna Aleksić Srl ltdcouk Roman o mladosti životu i čežnjama u teškom ratnom vremenu kad se ta mladost masovno iseljavala sa ovih prostora i preko Budimpe

Marija ModiljaniDoc ☆ Hardcover Vesna Aleksić je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu Radi kao stručni saradnik u predškolskom obrazovanjuKnjiževnim radom se bavi od i uglavnom piše dela za decu i adolescente Prvi roman za decu „Mesečev dečak“ izašao je u izdanju Srpske književne zadruge i imao je tri izdanja Posle njega izašlo je još petnaestak različitih naslova koji su uglavnom imali dva ili t.