Download Book ☆ Tragedien i Svenskhuset Î Hardcover

Kindle ð Tragedien i Svenskhuset Þ Kjell Kjær

Dergåtefulle omstendigheter vinteren og våren De hadde søkt tilflukt i det såkalte svenskhuset et hus som var godt utrustet med alle nødvendigheter for å overleve i mange måneder uten kontakt med omverdenen Høsten ble mennesker sperret inne av is nord på Spitsbergen Det fantes ikke tilstrekkelig mat til alle og fangstmenn måtte dra til Svenskhuset på andre

Epub Tragedien i Svenskhuset

Tragedien i SvenskhusetTragedien i Svenskhuset Epub Author Kjell Kjær Srl ltdcouk Tragedien i Svenskhuset er historien om 17 norske fangstfolk som omkom på Svalbardundergåtefulle omstendigheter vinteren og våren 1873 De hadde søkt tilflukt i det såkalte svenskhuset et hus som Tragedien i Svenskhuset er historien om norske fangstfolk som omkom på Svalbardun

Kjell Kjær Þ Tragedien i Svenskhuset Kindle

✸ Tragedien i Svenskhuset Epub ✻ Author Kjell Kjær – Srl-ltd.co.uk Tragedien i Svenskhuset er historien om 17 norske fangstfolk som omkom på Svalbardundergåtefulle omstendigheter vinteren og våren 1873 De hadde søkt tilflukt i det såkalte svenskhuset et hus som Tragedien i Epub siden av øyen De nådde husetutendramatikk menetter noen få måneder ble alle funnet døde Fra og til i dag har man trodd at de fangstmennene døde av skjørbuk Etter et omfattende forskningsarbeid konkluderer forfatterne av boken entydig med at dette er feil Her fortelles den sanne historien om hva som egentlig skjedde

Download Book ☆ Tragedien i Svenskhuset Î Hardcover .