Japanese Illustrators: Akira Toriyama, Katsuji Matsumoto, Yoshitaka Amano, Akemi Takada, Masashi Kishimoto, Motoichi Kumagai, Norio Shioyama, Itaru Hinoue, Satoshi Urushihara, Tite Kubo, Haruhiko Mikimoto, Toshihiro Kawamoto, Toshiki Yui

Japanese Illustrators: Akira Toriyama Katsuji Matsumoto Yoshitaka Amano Akemi Takada Masashi Kishimoto Motoichi Kumagai Norio Shioyama Itaru Hinoue Satoshi Urushihara Tite Kubo Haruhiko Mikimoto Toshihiro Kawamoto Toshiki YuiP

P

Japanese Illustrators